Eaufy 360 has extra storage through mirco sd

storage through mirco sd